3 Kasım 2013 Pazar

1 soru 4 kavram... Gelişim Psikolojisi


Baba: Seçil söyle bakalım, taşlar yürüyebilir mi?
Seçil: Hayır yürüyemezler
Baba: Neden?
Seçil: Çünkü onların bacakları yok

Seçilin verdiği bu cevaplardan onda;

1.  Animistik düşünme
2.  Özümleme
3.  Özelden özele akıl yürütme
4.  Odaklanma

özellikleriden hangileri bulunduğu söylenebilir?

a)1 ve 2 b)1 ve 3 c) 2 ve 4 d)1, 3, 4 e)1,2,3
29 Haziran 2013 Cumartesi

Truman ve Atom Bombası

Truman 1945 yılının Ağustosa yında savaşı daha çabuk kazanmak gerekçesiyle Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılması kararını verdi. Truman, Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası atılarak binlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermekle kalmamış, aynı zamanda gelecek kuşak Japonların büyük sıkıntılar çekmelerine neden olmuştur.

Birincil,ikincil ve üçüncül sektörler

Birincil sektör: Tarım, hayvancılık, ormancılık
İkincil sektör: Sanayi, imalat, maden işleme
Üçüncül sektör: Hizmet, eğitim, sağlık, banka,sigorta vb.
Dördüncül sekör: Bilgisayar ve uydu bilgi aktarma sistemlerinin gelişmesi ile ortaya çıkan bilgi toplama , işleme , değiştirme ve yayma işlemleriyle uğraşan kesimin çalıştığı faaliyetlerdir.
Beşincil sektör: Dördüncül ekonomik faaliyetlerden akan bilginin temeline dayanan karar verme faaliyetleri olarak tanımlanabilir.