16 Haziran 2013 Pazar

Serbest Ticaret Bölgeleri


Serbest Bölge Nedir?
Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir.Serbest Bölgelerde sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır.Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber;  •  Serbest Dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi,ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği;
  • Serbest dolaşımdaki eşyanın ise,çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.
Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları 
Serbest Bölgeler

  • yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak,
  • yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
  • ihracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı arttırmak, 
  • döviz girişini arttırmak,
  • yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, 
  • gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurtdışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulurlar. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder