17 Aralık 2012 Pazartesi

Açıklık, akıcılık, duruluk, yalınlık ve bir test


Teste ulşamak için: 
https://docs.google.com/open?id=0B2N0Z5nF7-fUeWVSRU1tNzRWR1U

Açıklık, bir yazıda belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açıklamaya gerek duymadan kavranabilir olmasıdır.
 Örneğin: On beş dakikada yaptığı yemeği yedi. Bu cümleden iki tane anlam çıkarılır
-Açık olma durumu, aleniyet. konunun anlaşılabilir bir şekilde açıklama. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.
"Demokrasi bir açıklık rejimidir."-
Duruluk: Bir cümlede
gereksiz kelimelerin kullanılmamasına duruluk denir. Böyle bir cümleden kelime çıkarılırsa anlamda daralma olur
Mecaz olarak dil veya üslubun karışık olmama durumu. Açıklık ile karşılaştırabilirsiniz.
Akıcılık: Anlatımın önemli özelliklerden birisidir. Cümlenin anlam ve ses bakımından pürüzsüz olması demektir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarının başlıcaları tekrarlama, zincirlenme ve tenafür(kakofoni)dür.
konunun akıcı olma durumu. konu birden bire kesilmeyip konuya okuyan veya dinleyen kişinin dikkatini çekebilmesi.
Kolay anlaşılabilen, okunabilen, anlamca açık (anlatım), selis:
"Yurdumuzda yirmi yıl kaldığı için akıcı bir Türkçesi var."- H. Taner.
Yalınlık: Söylenmek istenilenin gereksiz süsleme ve özentilerden arındırılarak, herkesin bildiği kelimelerle en kısa yoldan fakat tam olarak ifade edilmesine yalınlık denir. Anlatımda yalınlığı engelleyen hususların başında garabet gelir Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik:
"En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H. Taner.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder