21 Mart 2013 Perşembe

Ginzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı


Mesleki karar
verme süreci,

  • "Hayal dönemi",
  • "Geçici seçimler dönemi"
  • "Gerçekçi dönem" 

olmak üzere birbirinden ayrı üç evreye ayrılır.

Hayal dönemi 6-11 yaşlarını kapsar. 

   Bu dönemde çocuk genellikle çevresindeki kimselere karşı geliştirdiği özdeşime göre bazı meslek tercihlerini ifade eder. 
Geçici seçim dönemi, ergenlik dönemine rastlar. Bu dönem şu alt dönemlere ayrılır: 
    (1)  Seçimlerin ilgilere

dayandığı "ilgi" dönemi, 
    (2)  Yeteneklerin dikkate alındığı "Yetenek" dönemi, 
    (3)  Bireyin toplumda bir yer edinmeyi düşündüğü "Değer" dönemi ve 
    (4) Bireyin bir iş veya ileri eğitimi düşünmeye başladığı "Geçiş" dönemi.
Gerçekçi dönem ise şu alt basamaklara ayrılmaktadır:
    Araştırma: Bireyin meslek seçimi sorunu üzerinde düşünmeye ve bunu çözmek için gereksinme duyduğu yaşantıları kazanmaya başladığı dönem.
    Billurlaşma: Bireyin kendini verebileceği mesleği seçmesini etkileyen çok çeşitli faktörleri değerlendirdiği dönem.
    Belirleme: Seçeneklerin belli meslek amaçlarına göre değerlendirildiği dönem.
      

       Bu kuramda meslek seçimi ergenlik dönemi boyunca en az on yıl süren bir gelişim sürecinin ürünü olarak görülmekte ve varılacak kararın, bireyin o ana kadar geçirdiği yaşantıların ürünü olacağı, fakat aynı zamanda gelecekteki yaşam ve kararlan da etkileyeceği, dolayısı ile geri dönülmez olduğu ileri sürülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder