15 Aralık 2012 Cumartesi

KPSS Tarih Sözlüğü(Sürekli Güncel)Amanname:İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

Avârız vakıfları: Geliri köy veya mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere tesis edilmiş vakıflardır

Darülelhan: Müzik okulu 

Ruzname: Osmanlı Devleti'nde, devletin gelir ve giderlerinin günlük olarak kayıt edildiği defterlerdir.

Şehadetname: diploma,

Siyasetname: Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi yapıtların genel adıdır. Türk edebiyatının en önemli siyasetnamesi ise Yusuf Has Hacibin Kudatgu Bilig adlı kitabıdır.

Tercüme-i hal varakası:  Bugün “cv” olarak adlandırılan “özgeçmiş”lerin Osmanlı dönemindeki resmî adı dır.

Aygucu: Vezir
Balık: Şehir
Bitigci: Kâtip(tamgacı)
Buyruk: Bakan
Apa: Saray görevlisi
Hakan (Kağan): Hükümdar
Hatun(Katun=Kadın): Hükümdarın eşi
Kurultay(Toy=Kengeş): Danışma meclisi
Kut: Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme gücü
Orgin:Taht
Otağ: Hükümdar çadırı
Şad: Kağan kardeşi (Vali)
Tigin(Tekin): Şehzade
Toygun: Meclis üyeleri
Tuğ: Sancak
Yabgu: Türklerde genellikle hükümdarın kardeşi olan ve ülkenin bir bölümünü idare eden idarecilere verilen unvan
Yarlıg : Hükümdar buyruğu
Sorguç: Hükümdarların ve vezirlerin sarıklarının üzerlerine  taktıkları tüyden süsler
Hükümdar Unvanları:
 HAN HAKAN, KAĞAN, YABGU, TANHU, ŞANYÛ, İDİKUT, İLTEBER,
Subaşı (Tarkan): Ordu komutanı
Turan Taktiği(Hilal): Sahte geri çekilişle düşmanın çember içine alındığı savaş taktiği.
 Ataerkil: Babanın hâkimiyetine dayalı Türk aile yapısına verilen ad.
Boy(Bod):  Sosysal, siyasi birim
Bodun:  Boylar birliği, millet,- Boyların biraraya elmesiyle oluşan siyasi teşekkül.
İl: Devlet
Kün:  Halk
Oguş: Aile
Örf:  Halk arasında zamanla oluşan adet, gelenek ve görenekler
Urug: Soy, sülale
Balbal:  Mezar taşı, - Eski Türklerde ölen bir kişinin sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar mezarın üzerine dikilen taş.
Bengütaş: Yazılı anıt
Budizm: Buda öğretili inanış
Şamanizm:  Tek tanrı inancına dayalı eski Türk dini.
Kurgan: Anıt mezar
Maniehizm: Resim yapmayı kutsal sayan inanış
Ongun:  Kutsal hayvan
Totem: Kutsal cansız varlıklar
Şaman,Kam,Baksı:  Din adamı
Tamu: Cehennem
Uçmağ: Cennet
Yer-Su: Kutsal yerler, vatan
Yuğ: Ölü gömme töreni
Ağılıg: Hazine görevlisi
Kamdu: Mühürlü bez paralar
Tudun: Vergi memuru
Kopuz: Türklerde yaygın olarak kullanılan çalgı aleti
Koşuk: Şiirler
Sagu: Ağıt
Sav: Güzel sözler
Töre: Türklerde adet ve geleneklerden oluşan sözlü hukuk kuralları
Yargucı: Tercüman, elçi, yargıç

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder