6 Mayıs 2013 Pazartesi

Tarih

Atatürk Dönemi Siyasi Partileri
  • Cumhuriyet Halk Partisi (1923)
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924)
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930)
  • Ahali Cumhuriyet Fırkası (1930)
  • Amele ve Çiftçi Partisi (1930)
  • Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi (1931)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder