24 Aralık 2012 Pazartesi

1 Soru 1 Kavram: Metabilişsel Düşünme

   Yavuz öğretmen mesleki alan ve genel kültür boyutlarında kendi gelişimi için tuttuğu günlükleri gözden geçirmekte ve uzmanlık alanlarıyla ilgili son gelişmeleri, mesleki alanla ilgili yeni yaklaşımları ve yönelimleri dikkatlice takip etmektedir. Ayrıca kendisi için ölçü kabul ettiği tecrübeli öğretmenlerle kendisini kıyaslayarak eksik ve yanlışlarını oraya koyma ve bunları giderme çabası içine gitmektedir.

Bu örnekte yavuz öğretmenin daha çok hangi düşünme becerisi eğilimi içinde olduğu söylenebilir?

A) Yaratıcı
B) Metabilişsel
C) Eleştirel
D) Yansıtıcı
E) Iraksak


Metabilişsel Düşünme: Bireyin kendi düşüncelerinin, görüşünün farkındalığıyla ilgili olan bu kavram, bireyin kendi bilişsel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak bu süreçleri denetim altına alabileceği ve daha nitelikli bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili bir biçimde kullanabileceği sayıltısına dayanarak geliştirilmiştir.
Üstbiliş, en kısa tanımıyla kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir.
Üstbiliş Davranışları Geliştirmek İçin Stratejiler
  1. Ne bildiğini ve ne bilmediğini belirlemek
  2. Düşündükleri hakkında konuşmak
  3. Düşünme günlüğü tutma
  4. Planlama ve öz düzenleme
  5. Düşünme sürecinden bilgi edinmek
  6. Öz değerlendirme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder