20 Aralık 2012 Perşembe

1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE - 20 Ocak 1921)

1.Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM’de toplanmıştır. (Güçler birliği)
2.Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
3.Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
4.TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı’dır.
5.İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
6.Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
7.Hükümet, seçtiği vekiller tarafından yönetilir.
8.Seçimler iki yılda bir yapılır.

Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atıldı !

Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir !

Meclis Hükümeti sistemini benimsenmiştir !


YORUMU

1.“Halk kendi seçtiği
vekillerle yönetiliyor” ki bu maddeden ayrı bir devletten bahs edildiğinden, yeni bir devletin kurulduğunun hukuki yönden belgelenmesidir.
2.Olağanüstü şartlarda hazırlanan, geçiş dönemi anayasasıdır.
3.Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasıdır.
4.Bütün kuvvet ve kaynağını halktan alır.
5.Savaş nedeniyle bu anayasa kısa ve öz olmuştur.
6.Cumhuriyetin ilanı ile anayasaya bazı maddeler eklenmiştir.

Bu Anayasa; Mustafa Kemal’in Meclise değişik zamanlarda sunduğu önergelerden oluşmuştur !

Demokratik ve devrimci bir özellik taşır. Vatandaş haklarına yer vermez !

1923 DEĞİŞİKLİKLERİ

1.Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu açıkça belirtilmiştir.
2.Devletin dininin İslam, resmi dilinin Türkçe olduğu belirtilmiştir.
3.Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder