20 Aralık 2012 Perşembe

Parlamento Kararları

Anayasa Tarafından Öngörülmüş Parlamento Kararları Şunlardır;

- İçtüzük yapma ve değiştirme
- Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
- Olağanüstü hal kararını onaylamak
- Savaş ilanı
- Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı
- Milletvekilliğin düşürülmesi kararı
- TBMM Başkan ve Başkanlık Divanı seçimi
- Gensoru veya güven istemi sonucunda Bakanlar- Kurulu veya bir bakan hakkında güven veya güvensizlik kararı
- Başbakan ve bakanlar hakkındaki Meclis Soruşturması açılması ve Yüce Divana sevk kararı

- Cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlanması
- Gensorunun gündeme alınıp alınmaması kararı
- Genel görüşme açılması kararı
- Meclis Araştırması kararı
- Silahlı Kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin kararı

NOT: Parlamento kararkarının Cumhurbaşkanının onayına gerek yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder